1
Sme výhradný predajca produktov firmy Rives Colors & Decorations na Slovensku. Našou materskou firmou je Rives Colors & Decorations s. r. l., ktorá je oficiálnym výrobcom produktov RIVES je nápad a kreativita, ktorá sa premieňa do interiérového zovňajšku.
RIVES je inšpirovaní vášňou k architektúre a dizajnu. RIVES je farba, vášeň, neustály výskum a inovácie. Viac ako štyridsať rokov ponúka riešenia s našimi profesionálne certifikovanými výrobkami.

Comments

Who Upvoted this Story